MROŽ LEDNÍ

Čtvrtek v 20:21 | Safaripark Press |  POLÁRNÍ a MOŘSKÝ SVĚT


Safaripark chová skupinku mrožů, kterou jsme převzali z původního Safari pod Klíčem. Mrožům se u nás daří, o čemž svědčí narození mláděte. Vedení Safariparku počítá v dohledné doběs rozšířením skupiny o dalšího jedince.
Mrož lední je typickým zástupcem savců obývajících Severní ledový oceán, příležitostně i sever Atlantského oceánu a rozeznáváme u něj dva poddruhy - mrože pacifického a mrože atlantského.
Samec mrože je velké zvíře s mohutnými kly, sloužícími mroži k rozrážení ledu, k vylézání z vody, pohybu na souši, k odtrhávání korýšů a měkkýšů ode dna. Kly samců měří až 1 metr, samice má kratší - kolem 50 cm. Hmotnost klů může dosahovat od 3 do 6 kg.
Mrož lední je mohutné zvíře, samci váží kolem 1200 kg a samice 830 kg. Jejich kůže je silná 2 - 4 cm a tuk jim představuje v prostředí kde žijí obrannou funkci před silným mrazem. Samec je dlouhý do 3,2 m a samice až 2,7 m. Na souši je mrož pomalý, pohybuje se pomocí klouzání a předních končetin. Jeho nejlepším smyslem je hmat a jeho hmatové vousy ho dokáží upozornit i na malou kořist Horní strana čenichu je pokryta zrohovatělou kůží a slouží k prohledávání bahna a k hledání měkkýšů.
Mrož je společenské zvíře žijící ve skupinách, kde panuje přísná hierarchie, takže mladí mroži se musí zdržovat na okraji skupiny a uprostřed mají své místo silní samci s autoritou. Když se naskytne nepřítel (lední medvěd), spustí mroži, kteří ho zaznamenají varovný hvizd a upozorní celou skupinu na nebezpečí. Všichni mroži bleskově reagují a mizí pod vodou. Když je však napaden jeden mrož, ostatní ho neponechají osudu a přispěchají ihned na pomoc a začnou vyhrožovat svými kly. Medvěd si většinou netroufne zaútočit na větší skupinu a vyhledává spíše menší skupiny a slabší či starší jedince.
Mrožův jídelníček tvoří živočichové žijící při mořském dně (převážně červi, mlži, plži, garnáti), ale nepohrdne ani menší rybkou. Pro potravu se může mrož potopit až 100 - 200 m hluboko. Při dně hledá potravu pomocí hmatových vousů a díky proudu vystřikovaného z tlamy ji vybere. Tímto systémem umí oddělit měkkou část od skořápek či lastur a sníst pouze měkký vnitřek.

V období říje od dubna do června dochází u samců k boji o samice. Při soubojích dochází sice k bodným ranám kly, ale k smrtelným úrazům dochází jen zřídka. Vítěz získá vyšší postavení ve skupině a má přednost k přístupu k samicím.
Březost trvá zhruba 12 měsíců, samice rodí jedno,někdy dvě mláďata.Po narození dosahuje malý mrož délky až 1,5 metru a hmotnosti 75 kg. Matkou je kojen šest měsíců a dalších osmnáct o něj samice pečuje. O mláďata je ve skupině dobře postaráno a samice si své mládě krutě brání.
V Červeném seznamu ohrožených druhů (IUCN) je mrož zapsán jako "zranitelný druh".

(zdroj informací pro článek: Wikipedia)
 

Co bude nového v listopadu a prosinci

Středa v 20:38 | správce safariparku |  NOVINKY
Původně jsem nechtěl moc prozrazovat, které nové přírůstky se objeví v Safariparku, ale nedá mi to. Takže v "karanténě" mám momentálně připravenou kolekci ploutvonožců: novou tuleňku s mládětem, dalšího mrože a základ druhé rypouší rodiny - nového samce. Zvažuji posílit mořský svět i o další zvířata. Láká mě vydra mořská, muréna a korálový útes, u kterého musím vymyslet jeho podobu pro fotografie.
Kromě toho v neděli přijede nedávno zmíněná skupinka dnes již historických modelů od Noahs Palls, ve které jsou nové druhy zvířat - pár antilop koňských, marabu, muntžakové, kinkažu. Samozřejmě se těším na nový pár hrabáčů, takže stávající hrabáč bude mít kolegy.
Hirola je na dobré cestě k dokončení, takže bude i domácí model. Kromě toho se budu věnovat rovnoměrnému doplnění dalších druhů do jednotlivých expozic. Docela mě překvapuje, že v představování druhů zvířat jsem zhruba jen v polovině, což je na jednu stranu potěšující, ale na druhou stranu to bude docela zápřah. Docela jsem rád, že v zimě bude víc času na psaní.


Vyjímka potvrzuje pravidlo

Úterý v 20:19 | správce safariparku |  NOVINKY
Moje pravidlo je, že od loňska nepořizuji nové modely od Bullylandu. Dnes jsem však udělal vyjímku a rozšířil mé stádečko buvolů o nového člena (zřejmě jeden z mála snesitelných modelů). Nadále však tvrdím, že Bullyland je díky měřítku většiny modelů a katastrofální kvalitě jejich zpracování totálně na chvostu. Zde je tedy foto oné vyjímky.


 


RYPOUŠ SLONÍ

Úterý v 19:02 | Safaripark Press |  POLÁRNÍ a MOŘSKÝ SVĚT


Stejně jako v Safari pod Klíčem je součástí našeho safariparku expozice polárního a mořského světa. Jejím největším obyvatelem je rypouš sloní. Konkrétně rodinka těchto zvířat, obří samec Flynn, samice Felicia a jejich potomek Fabius. Kapacita expozice umožňuje chov více jedinců, a tak již dnes vedení Safariparku plánuje pořízení druhé rodiny rypoušů.

Rypouš sloní je největší tuleňovitý ploutvonožec a zástupce řádu šelmy na světě, který žije převážně na jižní polokouli v oblastech blízkých Antarktidě. Blízce příbuzný rypouš severní žije v Tichomoří, jmenovitě na pobřeží Kalifornie v USA.
Samci dosahují délky 4 až 6,5 m a váží 2 až 4,5 tuny. Samice jsou mnohem menší, dlouhé 2,5 až 3 m a váží mezi 400 a 900 kg. Krk mají tlustý a posetý hrbolky. Jejich potravou jsou ryby, malí korýši, sépie, rejnoci, olihně, za kterými se potápějí do hloubek 400-1000 m. Průměrná doba ponoru činí 20 minut.

Obrovský rypák samců připomínající chobot se uplatňuje v dvouměsíčním rozmnožovacím období. Rypouši většinu času tráví v moři (samci a samice žijí v moři kromě doby páření odděleně) a koncem zimy v září až listopadu (na jižní polokouli je to období jara) vycházejí na souš, kde se páří. Přitom téměř nepřijímají potravu a žijí ze zásob podkožního tuku. Samci se částečně vztyčují, řvou na soupeře a uštědřují si navzájem rány tělem i hlavou ve snaze získat dominanci. Rypák dokáží nafouknout, když je něco podráždí a tím vydávají mručení (nos působí jako ozvučná deska). Mládě se rodí po 350 dnech, včetně čtyřměsíčního opoždění - implantace zárodku. Váží při narození kolkem 40 kg a měří 1,2 m. Je kojeno 19-23 dní a matka se od něj v té době nevzdaluje. Během kojení ztratí až třetinu své tělesné hmotnosti. Po období rozmnožování a línání rypoušové sloní migrují na jih. Délka života rypoušů je 14 až 20 let.

(zdroj informací pro článek: Wikipedia)

Staronová rubrika se vrací

5. října 2017 v 17:51 | správce safariparku |  NOVINKY
Dnes jsem se rozhodl uvést do provozu rubriku modelování. Vede mě k tomu nadcházející období pozdního podzimu a zimy, kdy už snad budu mít čas konečně tvořit a navíc mě začíná konečně poslouchat ruka jak má (krční páteř je prevít).
V počátku připomenu v prvních článcích některé modely, které jsem vytvořil v minulých letech.
Následně se objeví nový model - slibovaná ležící hirola. Prostě se začnu pomalu rozjíždět a věřím, že to půjde jako dřív.

KRAJTA PÍSMENKOVÁ

4. října 2017 v 20:57 | Safaripark Press |  AFRIKA


V africké expozici chováme samici krajty písmenkové Aytu, která k nám přešla z původního Safari pod Klíčem. Jde o velmi agresivního jedince a při manipulaci s ní je třeba velké obezřetnosti.
Krajta písmenková je jedním z největších hadů světa dorůstajících délky až 7 m a hmotnosti kolem 100 kg. Obývá převážně západní Afriku od tropické oblasti až po jižní okraj Sahary. Žije v křovinách na březích řek, ve skalních jeskyních a termitištích. V dospělosti vyhledává spíše sušší biotopy, otevřené roviny savanového typu a řídké křoviny.
Krajta písmenková je aktivní spíše v noci, kdy nejčastěji loví. Její kořistí jsou potkani, zajíci a ptáci, opice, některé druhy antilop a divoká prasata. Na kořist většinou číhá z vyvýšeného místa, odkud se jí bleskovým výpadem zmocní. Kořist zabíjí uškrcením, jako většina krajt. Doma chovaní hadi přijímají potkany, králíky a morčata, občas můžeme zpestřit jídelníček slepicí. Velcí jedinci s chutí vezmou i zvíře velikosti 10 kg selete. Kořist polyká od hlavy. Pozře zvíře i s několikrát větším obvodem než had sám. Neváhá zaútočit i na na člověka. Jedinými dravci, kteří je loví, jsou krom psi hyenovití a hyena skvrnitá, ale loví hady jen do určité velikosti, pak se karta obrátí. Tento had je považován za nejagresivnější ze všech krajt.
Zbarvení krajty písmenkové je poměrně variabilní, žlutohnědé až šedohnědé, s červenohnědými až černými skvrnami na zádech. Skvrny jsou od středu světlé, a směrem k okrajům tmavší, až černé. Podobné, pravidelné skvrny tvaru půlměsíce se táhnou i po bocích hada. Klínovitá hlava s dvěma světlými pruhy u oka, a výraznými receptory na horní i dolní čelisti, je jen nevýrazně oddělena od těla.K páření dochází v listopadu až březnu v okamžiku poklesu teploty okolí tak, aby snůška vajec byla na jaře. Samice klade v úkrytu až 100 kožovitých, bílých vajec, která chrání před predátory a teplotními výkyvy až do vylíhnutí. Inkubace trvá až 80 dní. Vylíhlá mláďata měří 40-60cm, dožívají se mezi 15 a 30 lety.
Ve své domovině jsou tyto krajty vybíjeny jako škůdci, nebo pro kůži a z pověrčivosti, že mohou zabíjet již pohledem. Jedinými dravci, které je loví jsou krom člověla psy hyenovití a hyena skvrnitá, nicméně loví hady jen do určité velikosti, pak se trend obrátí. Všeobecně se má zato, že tento had je nejagresivnější ze všech krajt.

(zdroj informací pro článek:Wikipedia)

GIBON LAR - BĚLORUKÝ

2. října 2017 v 18:40 | Safaripark Press |  ASIESafaripark pod Klíčem chová v asijské expozici rodinku gibonů lar, kterou se podařilo získat z Německa. Samec se jmenus Herkul, samice Venus a jejich synek Samson.
Gibon lar, též gibon běloruký je pravděpodobně nejznámějším druhem gibona. Jeho areál sahá od provincie Jün-nan na jihu Číny do Jihovýchodní Asie (Thajsko, Myanmar, Laos), vyskytuje se i na Sumatře do 2000 m n. m.Je vázaný na horní a střední stromové patro monzunového tropického deštného pralesa.Je vysoce specializovaný na život v korunách stromů. Má krátký nos, nízkou lebku a dopředu mířící oči, které umožňující prostorové vidění. Paže jsou delší než pánevní končetiny, prsty ruky jsou dlouhé a hákovité. Palec u nohy se může postavit do opozice vůči ostatním prstům. Giboni mají sedací hrboly, které jim umožňují spát ve větvích, ocas chybí. Srst je hustá a chrání gibona před deštěm, dlaně a plosky nohou jsou lysé. Existuje několik barevných variant, mohou být okrově zbarvení, béžoví, hnědočervení, tmavě hnědí i černí. Ruce, nohy a obruba obličeje jsou bílé. Dosahuje hmotnosti 4-7 kg a délky těla 45-60 cm.
Giboni jsou aktivní během dne. V korunách stromů přeskakují zavěšeni za dlouhé paže. Jedním skokem dokážou překonat vzdálenost až 10 m. V případě potřeby také přebíhají vzpřímeně po větvích a rovnováhu udržují rozpaženými pažemi. Žijí v malých rodinných skupinách. Jsou to jediní monogamní vyšší primáti s výjimkou člověka.
Svá teritoria si označují hlasitými zpěvy, které začíná samice hlasitým, dlouhým houkáním, na které následně odpovídá samec. Písně jsou zřejmě vrozené a kromě vyznačování teritoria slouží i k posílení svazku mezi partnery.
Giboni se živí ovocem, pojídají sladké a zcela zralé plody, krmí se i mladými listy a pupeny, květy a hmyzem. Hledáním potravy tráví většinu dne. Z korun stromů slézají jen výjimečně, pijí dešťovou vodu zachycenou v dutinách stromů zvláštním způsobem - do vody namáčejí hřbet ruky a kapky pak olizují ze srsti.
Rozmnožují se celoročně. Březost trvá asi 210 dní, pak se rodí jediné, lysé mládě. Je odstavenove 2 letech a zůstává s rodinou až do dosažení pohlavní dospělosti asi do 9 let věku. Dospívající gibon je poté vždy vyhnán rodičem stejného pohlaví. Gibon lar se může dožít 30 až 40 let.
V přírodě nemá gibon lar příliš nepřátel, je však ohrožen masivním odlesňováním a ztrátou přirozeného prostředí, stejně tak jako lovem kvůli masu a nelegálním odchytem mláďat pro obchod se zvířaty. Gibon lar je častým chovancem zoologických zahrad.

(zdroj informací pro článek: Wikipedia)
ZVÍŘATA V SAFARIPARKU - PŘEHLED

1. října 2017 v 20:19 | správa safariparku |  EXPOZICE
S ohledem na složitost přesunu stránek původních stránek publikuji seznam zvířat v Safariparku až dnes - AKTUÁLNÍ STAV K 1.10.2017.

AGAMA AUSTRALSKÁ 1 KS
ALIGÁTOR SEVEROAMERICKÝ 3 KS
ANAKONDA VELKÁ 1 KS
ANTILOPA DERBYHO 3 KS
ANTILOPA JELENÍ 1 KS
ANTILOPA NILGAU 1 KS
ANTILOPA SKÁKAVÁ 1 KS
ANTILOPA VRANÁ 3 KS
ARA ARAKANGA 3 KS
ARA ARARAUNA 2 KS
ARA HYACINTOVÝ 2 KS
BABIRUSA CELEBESKÁ 3 KS
BĚLUHA SEVERNÍ - MOŘSKÁ 5 KS
BIZON PRÉRIOVÝ 7 KS
BOBR EVROPSKÝ 4 KS
BUVOL KAFERSKÝ 9 KS
BUVOL INDICKÝ - VODNÍ 2 KS
CHOBOTNICE VELKÁ 1 KS
DIKOBRAZ SRSTNATONOSÝ - 1 KS
EMU HNĚDÝ - 1 KS
ČLUNOZOBEC VELKÝ 1 KS
ĎÁBEL MEDVĚDOVITÝ 3 KS
DELFÍN SKÁKAVÝ 4 KS
FENEK BERBERSKÝ 2 KS
GAUR INDICKÝ 3 KS
GAVIÁL INDICKÝ 1 KS
GAZELA THOMSONOVA 7 KS
GEPARD KRÁLOVSKÝ 2 KS
GEPARD ŠTÍHLÝ 11 KS
GIBON BĚLORUKÝ - LAR 3 KS
GORILA HORSKÁ 4 KS
GORILA NÍŽINNÁ 14 KS
HIROLA - 1 KS
HRABÁČ KAPSKÝ 1 KS
HROCH OBOJŽIVELNÝ 11 KS
HROŠÍK LIBERIJSKÝ 3 KS
HROZNÝŠ KRÁLOVSKÝ 1 KS
HYENA SKVRNITÁ 6 KS
HYENA ŽÍHANÁ 1 KS
CHAMELEON OBECNÝ 1 KS
CHÁPAN ČERNÝ 1 KS
CHŘESTÝŠ TEXASKÝ 1 KS
IMPALA 1 KS
JAGUÁR AMERICKÝ 4 KS
JAK DIVOKÝ 2 KS
JELEN EVROPSKÝ 4 KS
JELENEC BĚLOOCASÝ 2 KS
JEZEVEC LESNÍ 4 KS
KAHAU NOSATÝ 2 KS
KAKADU ŽLUTOČEČELATÝ 1 KS
KAMZÍK BĚLÁK 4 KS
KAMZÍK HORSKÝ 1 KS
KAPUSTŇÁK ŠIROKONOSÝ 3 KS
KAPYBARA 4 KS
KASUÁR PŘILBOVÝ 4 KS
KIWI HNĚDÝ 1 KS
KLOKAN RUDÝ 10 KS
KOALA MEDVÍDKOVITÝ 8 KS
KOBRA INDICKÁ 3 KS
KOBRA MONOKLOVÁ 1 KS
KOČKODAN BĚLONOSÝ 2 KS
KOČKODAN DIANIN 1 KS
KOJOT PRÉRIJNÍ 2 KS
KONDOR ANDSKÝ 1 KS
KONDOR KALIFORNSKÝ 1 KS
KOROVEC JEDOVATÝ 1 KS
KOSATKA DRAVÁ 2 KS
KOTUL VEVEROVITÝ 2 KS
KOZA ŠROUBOROHÁ 1 KS
KOZOROŽEC HORSKÝ - ALPSKÝ 2 KS
KRAJTA TYGROVITÁ ALBÍN 1 KS
KRAJTA PÍSMENKOVÁ 1 KS
KROKODÝL BAHENNÍ 2 KS
KROKODÝL MOŘSKÝ 2 KS
KROKODÝL NILSKÝ 5 KS
KROKODÝL SIAMSKÝ 1 KS
KROKODÝL ŠTÍTNATÝ 1 KS
KUDU MALÝ 1 KS
KUDU VELKÝ 4 KS
KŮŇ PŘEVALSKÉHO 5 KS
LACHTAN KALIFORNSKÝ 5 KS
LACHTAN UŠATÝ 1 KS
LAMA ALPAKA 3 KS
LAMA HUANACO 1 KS
LAMA KROTKÁ 2 KS
LEGUÁN ZELENÝ 1 KS
LEMUR KATTA 6 KS
LENOCHOD 5 KS
LEV BERBERSKÝ 10 KS
LEV VÝCHODOAFRICKÝ 14 KS
LEV INDICKÝ - 7 KS
LEVHART CEJLONSKÝ 1 KS, LEVHART CEJLONSKÝ ČERNÁ FORMA - PANTER - 3 KS
LEVHART SKVRNITÝ - AFRICKÝ 4 KS
LEVHART SNĚŽNÝ 7 KS
LEVHART AMURSKÝ 2 KS
LIŠKA OBECNÁ 1 KS
LOS EVROPSKÝ 4 KS
LUSKOUN STEPNÍ 1 KS
LUSKOUN VELKÝ 1 KS
MAKAK RHESUS 3 KS
MAKAK CHOCHOLATÝ 1 KS
MAMBA ČERNÁ 1 KS
MAMBA ZELENÁ 1 KS
MANDRIL RÝHOLÍCÍ 4 KS
MANTA OBROVSKÁ 1 KS
MEDVĚD BARIBAL 6 KS
MEDVĚD BRÝLATÝ 1 KS
MEDVĚD GRIZZLY 11 KS
MEDVĚD HNĚDÝ 4 KS
MEDVĚD PYRENEJSKÝ 2 KS
MEDVĚD KODIAK 3 KS
MEDVĚD LEDNÍ 16 KS
MEDVĚD MALAJSKÝ 2 KS
MEDVĚD PYSKATÝ 1 KS
MEDVĚD UŠATÝ 3 KS
MRAVENEČNÍK VELKÝ 4 KS
MROŽ LEDNÍ 5 KS
MÝVAL SEVERNÍ 6 KS
NOSOROŽEC DVOUROHÝ 6 KS
NOSOROŽEC TUPONOSÝ 7 KS
NOSOROŽEC INDICKÝ 5 KS
NOSOROŽEC SUMATRÁNSKÝ 3 KS
NYALA NÍŽINNÁ 1 KS
OKAPI PRUHOVANÁ 5 KS
ORANGUTAN BORNEJSKÝ 6 KS
ORANGUTAN SUMATERSKÝ 5 KS
OREL BĚLOHLAVÝ 4 KS
OSEL SOMÁLSKÝ 2 KS
PAKŮŇ BĚLOOCASÝ 2 KS
PAKŮŇ ŽÍHANÝ 6 KS
PANDA ČERVENÁ 4 KS
PANDA VELKÁ 12 KS
PAOVCE HŘIVNATÁ 1 KS
PÁSOVEC 1 KS
PAVIÁN BABUIN 4 KS
PAVIÁN PLÁŠTÍKOVÝ 1 KS
PELIKÁN BÍLÝ 3 KS
PES HYENOVITÝ 3 KS
PIŽMOŇ SEVERNÍ 3 KS
PLAMEŇÁK 4 KS
PRASE BRADAVIČNATÉ 3 KS
PRASE DIVOKÉ 2 KS
PŘÍMOROŽEC ARABSKÝ 1 KS
PŘÍMOROŽEC JIHOAFRICKÝ 4 KS
PŘÍMOROŽEC ŠAVLOROHÝ 1 KS
PŠTROS DVOUPRSTÝ 8 KS
PTAKOPYSK PODIVNÝ 2 KS
PUMA AMERICKÁ 3 KS
ROSOMÁK SIBIŘSKÝ 2 KS
RYPOUŠ SLONÍ 4 KS
RYS OSTROVID 3 KS
RYS ČERVENÝ 1 KS
RYS PYRENEJSKÝ 1 KS
SAOLA 1 KS
SIBA SKVRNITÁ 1 KS
SKOTSKÝ NÁHORNÍ SKOT 3 KS
SKUNK SMRADLAVÝ 2 KS
SLON AFRICKÝ 28 KS
SLON INDICKÝ 15 KS
SOB POLÁRNÍ 3 KS
SOVICE SNĚŽNÁ 2 KS
SRNEC OBECNÝ 3 KS
SUP BĚLOHLAVÝ 2 KS
SUP AFRICKÝ 1 KS
SUP HIMALÁJSKÝ 1 KS
SURIKATA 10 KS
ŠAKAL ČABRAKOVÝ 1 KS
ŠIMPANZ BONOBO 4 KS
ŠIMPANZ UČENLIVÝ 17 KS
ŠTĚTKOUN AFRICKÝ 1 KS
TAHR HIMALÁJSKÝ 1 KS
TAPÍR ČABRAKOVÝ 3 KS
TAPÍR JIHOAMERICKÝ 1 KS
TAPÍR STŘEDOAMERICKÝ 2 KS
TOMISTOMA ÚZKOHLAVÁ 1 KS
TUČŇÁK CÍSAŘSKÝ 14 KS
TUČŇÁK BRÝLOVÝ JIHOAFRICKÝ 5 KS
TUKAN KRÁTKOZOBÝ 1 KS
TUKAN RUDOZOBÝ 1 KS
TUKAN OBROVSKÝ 1 KS
TULEŇ OBECNÝ 4 KS
TYGR INDICKÝ 10 KS
TYGR INDICKÝ BÍLÝ 5 KS
TYGR SUMATRÁNSKÝ 4 KS
TYGR MALAJSKÝ 5 KS
TYGR USSURIJSKÝ 7 KS
VARAN KOMODSKÝ 4 KS
VELBLOUD DVOUHRBÝ 4 KS
VELBLOUD JEDNOHRBÝ 7 KS
VELEMLOK ČÍNSKÝ 2 KS
VIDLOROH AMERICKÝ 3 KS
VLK HŘIVNATÝ 1 KS
VLK OBECNÝ 7 KS
VLK EUROASIJSKÝ - SIBIŘSKÝ 3 KS
VLK POLÁRNÍ 3 KS
VODUŠKA ČERVENÁ 1 KS
VYDRA ŘÍČNÍ 2 KS
VÝR VELKÝ 2 KS
VÝR BĚLAVÝ 1 KS
WATUSSI 3 KS
WOMBAT 2 KS
ZEBRA GRÉVYHO 1 KS
ZEBRA BÖHMOVA 10 KS
ZMIJE GABUNSKÁ 1 KS
ZUBR EVROPSKÝ 1 KS
ŽELVA OBROVSKÁ 3 KS
ŽELVA SLONÍ 3 KS
ŽIRAFA MASAJSKÁ 4 KS
ŽIRAFA SÍŤOVANÁ 21 KS
ŽRALOK BÍLÝ 1 KS
ŽRALOK KLADIVOUN 1 KS
ŽRALOK MAKO 1 KS
ŽRALOK ZEBROVITÝ 1 KS

LAMA GUANAKO

30. září 2017 v 5:08 | správce safari |  STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA


Samec lamy guanako Manuel pamatuje počátky původního Safari pod Klíčem. Žije v jihoamerické expozici společně s dalšími poddruhy lamy. Manuela vedení safariparku hodlá dopárovat vhodnou samicí.
Lama guanako, je sudokopytník z čeledi velbloudovitých. Vyskytuje se v oblastech od severní části Peru přes pobřežní oblasti Chile do Ohňové země a do nejjižnějších oblastí Argentiny a Chile. Největší populace obývají pampy nebo chladné stepi. Velmi malé počty jsou v horách Peru a Bolívie.
Výška se pohybuje do 115 cm, hmotnost do 120 kg. Je největší ze všech divokých lam. Vyskytuje se pouze jeden barevný odstín srsti, a to světlehnědý na horní části těla a bělavý na břiše. Celé tělo je pokryto srstí dvojího typu. A to jemnou světlehnědou podsadou a delšími hrubými pesíky skořicově hnědé barvy. Hlava je porostlá krátkou šedou až černou srstí. Okolí pysků je bělavé, stejně jako uši, a vnitřní strana končetin. Uši jsou menší než u lamy. Nos je rovný s malými nozdrami. Mají malé úzké oči. Dospělá zvířata se loví pro maso a kůže, z nichž se vyrábějí pláště, boty, vaky a jiné kožené výrobky. V některých oblastech jsou a byly loveny mláďata pro cenné kožky. Jejich kožešina je více ceněna než alpaky.
Mají dobrý sluch a zrak, ale čich horší. Jsou březí 10 až 11 měsíců a rodí osrstěné mládě. Březost se pohybuje v rozmezí 342 - 368 dnů.
Tyto lamy migrují za potravou. Jsou také chovány v zajetí. Zajímavostí je, že pijí mořskou vodu.

(zdroj informací pro článek: Wikipedia)DIKOBRAZ SRSTNATONOSÝ

27. září 2017 v 12:23 | Safaripark Press |  ASIEDikobraz srstnatonosý je velice přizpůsobivé zvíře, vyskytuje se prakticky v celé jihozápadní a Střední Asii v pásu od Bangladéše přes Indii a Nepál až po Blízký východ, jeho areál zahrnuje mimo jiné Izrael, Turecko i Saúdskou Arábii. Mezi dikobrazy má nejsevernější rozšíření, je běžný v Kazachstánu, Arménii i Ázerbájdžánu. Vyskytuje se též v Himálaji a to až do výšky 2400 m n. m.
Je to velký hlodavec se zavalitým tělem a silnými končetinami opatřenými dlouhými drápy, vážící až 18 kg a dlouhý až 1 metr. Srst na břiše, hlavě a končetinách je tvořena tmavě hnědými hrubými chlupy, na temeni hlavy je delší a tvoří "hřívu". Chlupy na krku, hřbetě a ocasu jsou přeměněné v typické černo-bílé ostny různé délky. Mohou být až 30 cm dlouhé. Mezi dlouhými úzkými ostny se skrývá další řada kratších, ale za to silnějších bodlin, na ocase jsou pak obecně ostny kratší a téměř bílé. Některé z těchto ocasních ostnů jsou duté a při třesení vydávají chřestivý zvuk. V případě ohrožení se dikobraz naježí a začne výhrůžně chrastit ostny. V případě, že to nepřítele neodežene, pokusí se jej nabodnout na ostny, které se při zapíchnutí do kůže snadno uvolňují. Dikobraz tak dokáže způsobit těžká zranění.
Tito dikobrazi obývají hlavně kamenité stráně a úbočí kopců, ale žijí také v travnatých a křovinatých biotopech nebo v lesích. Jsou to zvířata s noční aktivitou, přes den spí v norách, ve škvírách pod kameny nebo jeskyních. Živí se výhradně rostlinami, pojídají hlízy, kůru stromů i listy, mladé výhonky, ovoce i semena. Též okusují kosti kvůli stopovým prvkům.
Dikobrazi jsou monogamní, březost trvá asi 240 dní. Novorozená mláďata jsou dobře vyvinutá, mají otevřené oči a jejich těla jsou krytá krátkými měkkými bodlinami, které časem ztvrdnou. Obvykle přicházejí na svět 2-4 mláďata. Dikobraz se dožívá kolem 10 let, ale je zaznamenán i jedinec, který se dožil 22 let. Ve své domovině je zemědělským škůdcem.
Dikobraz srstnatonosý je nejčastěji chovaným dikobrazem. V Česku ho proto můžeme nalézt ve většině zoologických zahrad. Safaripark pod Klíčem v současné době chová samce tohoto dikobraza, kterému říkáme Vašek.

(informace pro článek: Wikipedia)

CHÁPAN STŘEDOAMERICKÝ

21. září 2017 v 21:03 | Safaripark Press |  STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA


V pořadí druhým zástupcem opic v expozici středo a jihoamerické expozice je samec chápana středoamerického Robert, který k nám přicestoval před důstane v věma lety z Německa. Robert nezůstane sám, protože vedení safariparku usoudilo, že by mu slušela společnost dvou až tří příslušnic opačného pohlaví.
Chápan středoamerický obývá tropické deštné lesy a území mangrových bažin v Mexiku, Guatemale, Belize, Nikaragui, Hondurasu a Panamě.
Má dlouhé přední i zadní končetiny, štíhlé tělo, malou hlavu a silný dlouhý ocas. Na délku chápan dosahuje až 63 cm a váží až 9 kg. Má dlouhou, měkkou srst, černé ruce, hlavu a zadní končetiny a obličejovou masku z bledé kůže kolem očí a čenichu. Břišní strana těla a vnitřní strana končetin bývá obvykle světlejší. Ruce s dlouhými černými prsty bez palců mají funkci jakýchsi háků.Je to velice čiperná a obratná opice, která při lezení v korunách stromů používá svůj dlouhý ocas jako "pátou končetinu". Žije v menších skupinkáchobvykle tvořených méně jak 30 jedinci. Za potravou, kterou tvoří ovoce, květy, ořechy, semena, hmyz nebo vejce, se vydává brzy ráno, přes den většinou odpočívá. Pokud spatří nebezpečí, vydá štěkavý zvuk, po kterém všichni členové skupin doslova zmizí v korunách stromů.
Samice rodí po 226 až 232 denní březosti jediné mládě, které se několik prvních týdnů drží matčiny srsti a je zavěšeno na jejím břiše. Samci dosahují dospělosti ve věku pěti let, samice o rok dříve. V zajetí se může kolem 30 let, v přírodě se průměrná délka života výrazně liší.Chápan středoamerický je hojně loven místními domorodci pro své maso. Ohrožuje jej i hromadná ztráta přirozeného biomu. V posledním dvacetiletí však jeho početnost výrazně stoupla a v Červeném seznamu IUCN byl v roce 1996 přeřazen z kategorie zranitelných druhů až do kategorie málo dotčených druhů.
Chápan středoamerický se hojně chová v zoologických zahradách a parcích po celém světě.

(zdroj informací pro článek: Wikipedia)

Plány jsou opravdu jenom plány

12. září 2017 v 10:12 | správce safariparku |  NOVINKY
Původně jsem měl uvést nový domácí model, kterým měla být ležící samice hiroly. Okolnosti bohužel tomu chtějí, že se vše díky mé zdravotní indispozici pozdrží a řada plánů pro letošní rok je tak silně redukována.
Novinky od Papo také nějak letos pokulhávají a o Collestě ani nemluvím. Na český trh toho moc nedorazilo. Akcím Německo s Ťupym je s hodně velkou pravděpodobností taky odzvoněno a myslím, že ta loňská byla definitivně poslední v řadě. Ve hře je tak individuální akce, jejíž konkrétní obrysy ale zatím nemám. Zvažuji objednávku ne příliš známých modelů z Japonska a Číny, případně několik vhodných modelů Noah Palls, v úvaze je také Modellpferdeversand. Možností je mnoho, a co podniknu, je tedy zatím otázkou příštích týdnů.ARA ARAKANGA

12. září 2017 v 9:31 | Safaripark Press |  STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA


Ara arakanga je jedním z největších a nejnápadnějších papoušků. Ve volné přířodě žije v Mexiku, Střední Americe a na severu Jižní Ameriky po Brazílii. Jeho přirozeným biotopem jsou tropické deštné lesy, savany a plantáže. V některých oblastech svého původního výskytu byl však již vyhuben.
Ara arakanga dosahuje délky necelého metru, z čehož více než polovinu představuje dlouhý ocas. Průměrná hmotnost se pohybuje okolo kilogramu. V opeření převažuje jasně červená barva. Velká křídelní a ramenní pera jsou červená přecházející ve zlatožlutou se zelenými konci a koncové letky jsou pak jasně modré. Stejně tak okrajová ocasní a nadocasní pera mají modrou barvu. Líce a okolí oka až po zobák má bílé a oproti ostatním arům holé. Horní část zobáku je mohutnější a má světlou rohovinovou barvu. Spodní menší část je pak černá. Vydávají velice hlasitý hluboký křik, který se nese až několik kilometrů do okolí.
Ara žije v trvalém páru a pohybuje se obvykle v párech nebo rodinných skupinách až do 20 ptáků. Samec a samice mají čistě monogamní vztah po celý život. Jakmile se dva jedinci spárují, je už velmi obtížné spatřit je samostatně, samozřejmě kromě období, kdy samice musí sedět na snůšce. Ara arakanga zahnízdí nejčastěji jednou do roka, snůška čítá od 2 do 4 vajec s inkubační dobou 24 až 28 dní. Na vejcích sedí převážně samice. Samec pak krmí mláďata natrávenou kašovitou potravou. Mladí ptáci zůstávají s rodiči až do jednoho či dvou let svého života. Pohlavní dospělosti dosahují ve věku tří až čtyř let. Jeden pár hnízdí obvykle v jednom hnízdě po celý život. Hnízdí v dutinách stromů, kde jsou chráněni hustou zelení a jsou tak méně dostupní pro predátory, jako jsou opice, tukani, hadi a někteří větší stromoví savci. Pokud je ara v hnízdě vyrušen, opatrně vykukuje ven a tiše kontroluje situaci, dokud není nebezpečí zažehnáno. Pokud je hnízdo přímo ohroženo, ara jej co nejrychleji tiše opustí a skryje se do jiného. Predátorům ale dokáže zdárně odolávat především díky své velikosti a rychlému letu. Papoušek se v zajetí může dožít až 75 let. Ve volné přírodě se jeho délka života pohybuje okolo 40 až 50 let.
Ara arakanga se živí převážně ovocem a semeny, včetně ořechů. Příležitostně si doplňuje stravu nektarem či některými rostlinami.
Ara arakanga je zapsán na seznamu CITES I, což znamená, že nesmí být volně odchycen z přírody do zajetí bez patřičných povolení.
V Safariparku pod Klíčem lze v současnosti potkat tři jedince tohoto druhu papoušků. Chovný pár Bufa a Loru. Zvlášť je chován sameček Kerry, k němuž se dosud nepovedlo dopárovat vhodnou partnerku.

(zdroj informací pro článek: Wikipedia)HRABÁČ KAPSKÝ

5. září 2017 v 19:56 | Safaripark Press |  AFRIKA


Hrabáč je středně velký savec, vyskytující se v Africe na jih od Sahary, hlavně v savanách a buši s dostatkem termitů. V Botswaně se vyskytuje i v polopoušti Kalahari, naproti tomu v Etiopii vystupuje poměrně vysoko do hor. Vyhýbá se deštným pralesům. Je poslední přežívající druh z řádu hrabáčů a čeledi hrabáčovitých. Byl původně řazen do řádu chudozubých pro svou vnější podobnost s mravenečníkem.
Hrabáč je zavalitě stavěný, dosahuje hmotnosti až 60 kg, délky těla do 130 cm a délky ocasu 70 cm. Mohutné tělo je téměř lysé, pouze na hřbetě ho pokrývají řídké štětiny. Zbarvení je béžové, na břiše a hlavě až narůžovělé. Končetiny s mohutnými drápy jsou sloupovité, zadní delší než přední, silný, málo pohyblivý ocas, podobný klokanímu, zvířeti umožňuje, aby se postavilo na zadní nohy. Na předních končetinách došlo k redukci prstů na 4, zadní končetiny jsou pětiprsté. Hlava je protáhlá a její přední část se podobá prasečímu rypáku. Oči jsou malé, uši dlouhé a blanité, tvarově podobné zaječím. Ve spánku je zvíře skládá podél hlavy.
Nejtypičtějším znakem hrabáče je zcela ojedinělá stavba chrupu, podobně jako u některých zástupců chudozubých a luskounů. Chrup stále dorůstá a je bezkořenný. Varlata mají samci uložena v břišní dutině, podobně jako sloni, nemají šourek.
Hrabáč je samotářský noční tvor, den přespává v noře. Ze smyslů má nejlepší čich a sluch, zrak je poměrně slabý. Zvláštně stavěným čenichem vyhledává kořist. Kolem nozder má husté chlupy, které je chrání při hrabání. Hrabáč je výborně přizpůsoben k hloubení nor. Nory hloubí pomocí svých silných předních nohou s drápy, vyhrabanou zeminu odtlačuje zadníma nohama. Pomocí silných drápů také rozhrabává termitiště a mraveniště, jejichž obyvateli se živí.
Vyplašený hmyz pak nalepuje dlouhým jazykem. V zajetí je složení krmení individuální, skládá se z mnoha komponentů, s vysokým obsahem bílkovin (mleté vařené hovězí maso, žloutky, mléko, banány...).
Samice rodí jen jediné mládě o hmotnosti přibližně 1,6 kg. Březost trvá 243 dní. Mládě saje 4 měsíce. V zajetí se dožívá průměrně 21-23 let.
Safaripark chová v současnosti samce hrabáče, který se jmenuje Bandy. Pro našeho hrabáče plánujeme v blízké době pořízení samice.

(zdroj informací pro článek: Wikipedia)

Kdo je Eddie?

2. září 2017 v 5:31 | Safaripark Press |  AFRIKA
I když mám dočasně problém se psaním, představuji našeho nového lva východoafrického, který se jmenuje Eddie. Je to velký fešák.

Pauza

31. srpna 2017 v 23:50 | správce safari |  NOVINKY
Vzhledem k tomu, že mě mírně zlobí zdraví, si dám mírnou pauzu. Mám asi na dva týdny dočasně plně funkční pouze jednu ruku, takže to návštěvníci budou muset vydržet se stávajícími články.

MAMBA ČERNÁ

31. srpna 2017 v 23:05 | Safaripark Press |  AFRIKA


Mamba černá je největším jedovatým hadem Afriky. Dorůstá délky 2,5 metru, může však dosáhnout i délky přes 4,5 metru. Zbarvení má nejčastěji šedé v různých odstínech, přičemž svrchní část těla je tmavší, spodní světlejší. Mamba černá je jedním z nejrychlejších hadů na světě, může vyvinout rychlost až 20 km/h.
Žije na jih od Sahary v savanách, polopouštích, travnatých a křovinatých oblastech. Pohybuje se spíše po zemi, na stromech méně. Její hlavní potravou jsou drobní savci, plazi a ptáci, které vyhledává čichem. Je to teritoriální had, který běžně před nebezpečím ustupuje. V ohrožení však zastrašuje, vztyčí hlavu co nejvýše, téměř do výše jednoho metru, zaoblí záda, což jí pomáhá udržovat rovnováhu vztyčené části těla, otevře tlamu, čímž odhalí inkoustově černou sliznici uvnitř tlamy, trochu rozšiřuje krk a pohybuje hlavou ze strany na stranu; současně syčí. Když nebezpečí nepomine, zaútočí.
Jed mamby vysoce toxický a je nebezpečný i člověku. Smrtelná dávka pro člověka je 10 až 15 mg, přičemž jedním kousnutím je do těla vpraveno přes 100 mg jedu . Proto je pro člověka kousnutí mambou téměř vždy smrtelné, jed působí velmi rychle, je nutné aplikovat specifické antisérum okamžitě po uštknutí. Smrt může nastat již do dvaceti minut. Antisérum je vzácné, nákladné a obvykle je mají při sobě pouze lidé, kteří předpokládají možnost setkat se s mambou.
Přesvědčení, že mamba černá cíleně útočí na lidi, je nedorozumění, protože mamba obvykle využije své rychlosti k tomu, aby unikla do bezpečí. Člověk totiž představuje největší nebezpečí, nikoli kořist. Mamby se obvykle snaží kontaktu vyhnout.
V africké expozici našeho Safariparku mamba samozřejmě nechybí a se zmijí gabunskou zastupují jedovaté africké hady. Jde o samici a byla pojmenována Mambelína.

(zdroj informací pro článek: Wikipedia)


MANDRIL RÝHOLÍCÍ

23. srpna 2017 v 18:10 | Safaripark Press |  AFRIKA


Mandril rýholící je opice z čeledi kočkodanovití, jež je nápadná pestře zbarvenými lícemi dospělých samců. Obývá oblasti Kamerunu, Konga, Rovníkové Guynee a Gabonu, kde mu jsou domovem tropické deštné pralesy, ale i zalesněné okraje savan, pobřežní lesy a v období sucha také kultivované plantáže.
Samec dosahuje hmotnosti až 40 kg, samice jsou poloviční. Mandrilové se pohybují převážně po zemi, dokážou ale i přeskakovat ze stromu na strom ve výšce 2 - 5 m. Každou noc si mandrilové vyhledávají nové stanoviště ke spánku, přičemž členové jedné skupiny nikdy nespí na jednom stromě. Živí se rostlinou i živočišnou potravou. Z rostlinné převažují plody, ale také listy, semena, ořechy, výhonky, manioky nebo plody olejníku. Z živočišné potravy převažují bezobratlí, ryby a krabi. Pojídá také ptáky a jejich vejce.
Mandril je aktivní přes den, kdy putuje napříč pralesem, není teritoriální. Početná skupina mandrilů je vedená jedním dominantním samcem. Období rozmnožování trvá od července do října. Březost trvá 250 dní, poté se rodí jedno mládě. To matka nosí nejprve na břiše, později na zádech.
Přirozenými nepřáteli mandrila jsou levharti, šimpanzi a hadi. Mandrilové patří dle IUNC mezi zranitelné druhy.
Safaripark pod Klíčem chová v současnosti rodinku mandrilů (samce Mannyho, samici Drillu a mládě - samičku Rillu) a vedle nich samostatně samce mandrila Edmunda, který čeká na vytvoření druhé rodinky (intenzivně mu sháníme protějšek).

(zdroj informací: Wikipedia)


Černý jaguár

22. srpna 2017 v 18:59 | Safaripark Press |  NOVINKY
Náš chov jaguárů se rozrostl o černě zbarveného samce jménem Dark, který k nám přicestoval z Německa. Má sice malou oční vadu ( jinak řečeno: darovanému jaguárovi na zuby nekoukej), ale ta mu bude časem odstraněna. Foto viz níže.


KLOKAN RUDÝ

18. srpna 2017 v 23:29 | Safaripark Press |  AUSTRÁLIE


Klokan rudý je největší žijící vačnatec. Jeho jméno není odvozené od barvy srsti, ale od barviva vylučovaného žlázou na prsou. Vyskytuje se ve velké části Austrálie, v největších počtech žije v otevřené savaně s lesíky. Žijí obvykle ve skupinách po dvou až deseti, přestože se v době sucha může nashromáždit u jezírka kolem 1 500 klokanů rudých.Samec klokana rudého dorůstá 1,6 m a váží až 85 kg, samice jsou se svou délkou pod 1,1 m a maximální hmotností 35 kg viditelně menší než samci. Má štíhlé tělo porostlé krátkou, červenohnědou srstí, se svalnatým, 0,9 - 1 m dlouhým ocasem a nápadně dlouhými zadními končetinami, díky kterým dokáží velmi dobře skákat. Samice se obvykle ve zbarvení blízce podobá samci, většinou však má světlé břicho. Klokan rudý může při svých skocích dosáhnout rychlosti až 65 km za hodinu. Byly naměřeny skoky dlouhé až 12 m.
Klokan rudý je velmi dobře přizpůsoben suchým podmínkám australské savany. Potřebuje jen velmi málo vody a může přežít dlouhé období bez pití. Počet jedinců je proměnlivý rok od roku. Když je období dešťů, může populace čítat až 12 000 000 jedinců, ale v období sucha klesá na pouhých 5 000 000. Samice jsou březí jen když je dostatek dešťů a je dost zeleného rostlinstva. Za dlouhotrvajícího sucha se přestanou samcům tvořit spermie.
Klokan rudý je běžným druhem, v Austrálii ho pokládají za škůdce a loví ho pro maso a kůži. Jediným jeho nepřítelem mimo člověka jsou orel klínoocasý a pes dingo.
V zoologických zahradách je tento klokan chován zcela běžně a dobře se množí. Klokani rudí mají rádi rovné, holé a travnaté výběhy o velké ploše. V Safariparku pod Klíčem mají tito klokani v naší australské expozici optimální podmínky, o čemž svědčí poměrně početná skupina těchto zvířat, ve které nalezneme řadu mláďat.

(zdroj informací pro článek: Wikipedia)Kam dál